Амур-Нижньодніпровський район. Середня загальноосвітня школа №42


запомнить

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія
ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Порядок організації освітнього процесу в період воєнного стану з 01.09.2023 року

ДНІПРОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 42
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

_________________________________________________________________

 

НАКАЗ

_____01 вересня____2023             Дніпро                                   № ___80__

 

Про організацію

освітнього процесу у закладі

у 2023-2024 навчальному році

Відповідно до: Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від 28.04.2022), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інших; постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023р. № 782 «Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 - р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 №2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394; наказу МОН № 563 від 15 травня 2023 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні», листа Міністерства освіти і науки України від № 1/13749-23 від 12.09.23 року «Інструктивно - методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році», рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2023р. «Про організацію освітнього процесу в комунальних закладах освіти Дніпровської міської ради»

НАКАЗУЮ:

 1. У зв’язку з відсутністю у закладі укриття організувати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання з 01.09.2023р.
 2. Організувати індивідуальні форми здобуття освіти (екстернатну, сімейну (домашню), реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію учнів.
 3. У разі потреби вносити зміни до наказу щодо форми організації освітнього процесу в залежності від безпекової ситуації та у разі повернення дітей до навчання в офлайн режимі.
 4. Для організації освітнього процесу для здобувачів освіти 4-11 класів використовувати  єдині електронні освітні платформи, онлайн сервіси, а саме: систему «Єдина школа», Google Classroom, Zoom, платформу для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн».
 5. Освітній процес здійснювати з використанням електронного розкладу занять для 4-11 класів. Не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовувати в синхронному режимі.
 6. При проведенні навчальних занять використовувати єдиний розклад початку уроків для 4-11 класів: 1 урок – 8.00.; 2 урок – 9.00.; 3 урок – 10.00. ; 4 урок – 11.00.; 5 урок – 12.00.; 6 урок – 13.00.; 7 урок – 14.00.
 7. Враховуючи вимоги Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти при використанні технічних засобів навчання (телефонів, комп’ютерів, телевізорів, ноутбуків) під час проведення навчального заняття чергувати види навчальної діяльності.
 8. При проведенні  уроку в  ZOOM дотримуватися безперервної тривалості навчальної діяльності з ТЗН:

• 4 класів - 4 навчальні заняття по 20 хвилин;

• 5 - 6 класів - 4 навчальних занять по 25 хвилин;

• 7 - 9 класів - 5 навчальні заняття по 25 хвилин;

• 10 - 11 класів - 6 навчальні заняття - по 25 хвилин.

 1. Категорично заборонити перевищувати тривалість уроків в синхронному режимі, обов’язково враховувати вимоги Санітарного регламенту;
 2. Педагогічним працівникам:
 • упродовж робочого часу під час дистанційної роботи виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором;
 • відповідати на дзвінки керівника та його заступників;
 • перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи;
 • у разі потреби з’являтися на роботі за вказівкою керівника для розв’язання питань, що потребують особистої присутності.
 1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Асановій С.М., Панченко І.В., Пасічняк О.В., Черняковій О.О. контролювати  дотримання працівниками  вимог пункту 10 наказу. Інформувати, що невиконання даного пункту є підставою для  притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому КЗпП України.
 2. Під час проведення навчання педагогічним працівникам:
 • обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання;
 • визначати доцільність проведення конкретного навчального заняття в синхронному або асинхронному режимі;
 • здійснювати розміщення домашніх завдань в системі «Єдина школа»,  Google Classroom (за вибором вчителя), враховуючи різні можливості дітей щодо його виконання, не прив’язуючись до підручників, за якими навчалися діти, віддаючи пріоритетність виконанню тестових завдань по перевірці та закріпленню вивченого матеріалу;
 • проводити формувальне, поточне та інші  оцінювання, контрольні, самостійні роботи за допомогою дистанційних технологій згідно скоригованого календарного планування;
 • продовжити  роботу з електронними класними журналами в системі «Єдина школа»;
 • при проведенні уроку у синхронному режимі обов’язково вести облік відвідування учнів;
 • у разі включення сигналу «Повітряна тривога» підчас уроку миттєво припинити урок, перейти до найближчого укриття або у безпечне місце;
 • категорично заборонити давати учням виконувати вправи або будь-які завдання під час сигналу «Повітряна тривога»;
 • у разі вимкнення сигналу «Повітряна тривога» під час уроку, приєднати дітей до конференції та продовжити урок;
 • у разі вимкнення сигналу «Повітряна тривога» після закінчення уроку у даному класі відпрацювати з дітьми матеріал даного уроку у зручний час для вчителя та учнів;
 • дистанційне навчання, спілкування з учнями та батьками (за виключенням питань, які потребують негайного реагування) організовувати в межах робочого часу педагогічних працівників, з урахуванням режиму роботи закладу освіти не пізніше 18.00;
 • у робочий час педагогічним працівникам включати час, необхідний для виконання ними навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності.
 1. Педагогічним працівникам, які не задіяні у проведенні уроків, спланувати навчальну, методичну роботу згідно їх функціональних обов’язків. Результати щоденної роботи відображати у плані роботи на тиждень та у створених особистих папках на гугл диску у папці «Дистанційне навчання» із зазначенням дати.
 2. Адміністрації закладу забезпечити щоденний моніторинг за якісним здійсненням дистанційного навчання, результатів роботи працівників закладу:

- Панченко І.В., заступника директора з НВР,  за роботою вчителів, які викладають у 4-5 класах;

- Чернякову О.О., заступника директора з НВР, за роботою вчителів, які викладають у 6,7 класах;

- Асанову С.М., заступника директора з НВР, ;за роботою вчителів, які викладають у 8,9 класах;

- Пасічняк О.В., заступника директора з НВР, за роботою вчителів, які викладають у 10,11 класах.

 1. Адміністрації закладу:
  1. Організувати, координувати та здійснювати контроль за виконанням вчителями освітніх програм, своєчасним розміщенням всіх необхідних матеріалів для здобувачів освіти.
  2. Надавати допомогу вчителям з усіх питань, що стосуються дистанційної роботи.
  3. Враховувати автономію вчителів через забезпечення їх академічною свободою, включаючи свободу вільного вибору форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, із використанням технологій дистанційного навчання.
  4. Здійснювати перевірку дистанційної роботи вчителів із здобувачами освіти відповідно до календарного планування,  заповнення вчителями класних журналів.
  5. Робочі години вчителів, які забезпечують дистанційне навчання учнів, обліковувати (рахувати) відповідно до навчального навантаження вчителя та розкладу навчальних занять у закладі.
  6. Надавати педагогічним працівникам персональні комп'ютери у тимчасове користування (у разі, якщо надзвичайні обставини унеможливлюють відвідування закладу освіти і педагогічний працівник не може використовувати для організації дистанційного навчання системотехнічне забезпечення закладу освіти і водночас у нього відсутня власна комп'ютерна техніка).
  7. Забезпечувати організаційну та методичну підтримку педагогічних працівників для реалізації дистанційного навчання.
 2. Класним керівникам 4-11 класів:
  1. Зробити аналіз по кожному класу щодо можливостей навчання за допомогою дистанційних технологій кожної дитини;
  2. Погодити засоби комунікації (розміщення рекомендацій на сайті закладу, створення груп із батьками, учнями у соціальних мережах, використання електронних платформ, спілкування в телефонному режимі тощо), форми взаємодії педагогічних працівників з учнями і засоби навчання, що можуть використовуватися.
  3. Провести з батьками учнів, що прибули до закладу, роз’яснювальну роботу щодо роботи в системі «Єдина школа», створенню електронних щоденників учнів;
  4. Використовувати доступні засоби комунікації для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі (стан здоров'я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання тощо).
  5. Розмістити в Гугл клас електронний розклад навчальних занять класу з постійними посиланнями  у групах класу  у ZOOM конференції з усіх предметів.
  6. Провести роз’яснювальну роботу з батьками та здобувачами освіти щодо здійснення освітнього процесу з 01.09.2023р.
  7. Ознайомити батьків та учнів  із розкладом занять та розкладом початку уроків з 01.09.2023р.
  8. Залучити до навчання осіб з особливими освітніми потребами (застосування допоміжних технологій навчання, підтримка з боку асистента вчителя та/або асистента учня, проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) тощо) з обов'язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку.
  9. З метою психологічної підтримки дітей використовувати відповідні електронні ресурси, розсилаючи необхідну інформацію у батьківські групи.
  10. Дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних учасників освітнього процесу в електронному освітньому середовищі.
 3.  Савченку А.В., вчителю інформатики,  розмістити даний наказ та усі матеріали щодо дистанційного навчання дітей на сайті закладу.
 4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Асанову С.М., Панченко І.В., Пасічняк О.В., Чернякову О.О.
 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор   Ліцею № 42 ДМР                                              Людмила ГОЖА

 

З наказом ознайомлені:

Абрамович С.В.                                       Рякська О.О.

Асанова С.М.                                  Панченко І.В.

Бабой О.М.                                               Савченко А.В.

Башмакова А.В.                             Савич Н.Ю.

Борисова О.М.                                Циба А.А.

Бурдіна О.В.                                   Свіженко Н.А.

Васецька О.М.                                Сербіченко У.Л.

Сиса А.О.                                        Чернякова О.А.

Діденко О.С.                                   Шапошник С.П.

Дарій Т.І.                                        Погрібний К.Ю.

Дубовик А.М.                                 Пасічняк О.В.

Жерелова Н.Ю.                              Школьний А.О.

Каллен Ю.В.                                   Нікіфорова Т.І.

Лагутенко О.І.                      

Литвиненко О.М.                           

Лотвін Н.А.